5 tháng thu hơn 670.000 tỷ đồng tiền thuế

0

5 tháng thu hơn 670.000 tỷ đồng tiền thuế

Sau 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt gần 58% so với dự toán.

   Báo cáo từ Tổng cục Thuế cho biết, tính chung lũy kế 5 tháng 2022, tổng thu ngành Thuế quản lý đạt 672.878 tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó riêng số thu nội địa đạt 643.439 tỷ đồng, bằng 56,1% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ. 

   Số thu ngân sách trung ương lũy kế 5 tháng đạt 57,9% dự toán, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương đạt 56,8% dự toán, tăng 14,7% so với cùng kỳ.

   Liên quan đến công tác triển khai hóa đơn điện tử, tính đến hết ngày 31/5, số lượng doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hóa đơn đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 97,9%. Nhiều địa phương triển khai đạt tỷ lệ hoàn thành trên 90%, đạt và vượt mục tiêu đề ra.

   Về nhiệm vụ thu ngân sách tháng 6 cũng như cả năm 2022, Tổng cục Thuế cho biết thời gian tới sẽ yêu cầu các đơn vị cần khẩn đẩy nhanh thực hiện công tác thanh, kiểm tra nhất là đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

   Cùng với đó là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số để từ đó tổng kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động này.

   Theo Thùy An

   VTV.VN

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *