Gói cước Vinaphone

VD89P

3VD89P

6VB89P

12VB89P

89k

225k

534k

1068k

 

VD89P P0228499 gửi 9114

VD89P 3T P0228499 gửi 9114

6VB89P 6T P0228499 gửi 9114

12VB89P 12T P0228499 gửi 9114

- Miễn phí 1500 phút/tháng cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút

- Miễn phí 50 phút ngoại mạng / tháng + 2GB data/ngày